มารู้จักอีเมล์กันเถอะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชลธิชา คงเปีย

โรงเรียนบ้านปากเชียร

คำอธิบายชั้นเรียน

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมล์ เป็นบริการรับส่งข้อความและข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นได้อย่างรวดเร็ว