474-401- กลยุทธ์ตลาด58
ผู้สอน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
474-401- กลยุทธ์ตลาด58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17356

สถานศึกษา
ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษากลยุทธ์ตลาดเพื่อแข่งขันได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.