เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

474-401- กลยุทธ์ตลาด58

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผศ. ยุพาวดี สมบูรณกุล

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

ศึกษากลยุทธ์ตลาดเพื่อแข่งขันได้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น