วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น กศน.
ผู้สอน

คุณากร แก้วรัตน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น กศน.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17367

สถานศึกษา
กศน.ตำบลยางงาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาค้นคว้า ข้อมูล เนื้อหา ประกอบการเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.