เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ผู้สอน

นางสาว นันภัทร คำวิจิตร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17369

สถานศึกษา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนสำหรับจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง ภาคต้น ปีการศึกษา 2558


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.