การงานพื้นฐานอาชีพ​ ม. 1 (58)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวเบญจวรรณ ชำนิยันต์

โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร

ใช้ทดสอบในรายวิชา การงานพื้นฐานอาชีพ