เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การเงินส่วนบุคคล

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นางสาวปิยนุช วิเศษศรี

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การออมเงินและการรู้จักการประหยัดเงิน