การเงินส่วนบุคคล
ผู้สอน

นางสาวปิยนุช วิเศษศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การเงินส่วนบุคคล

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17375

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล การออมเงินและการรู้จักการประหยัดเงิน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.