homeเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ
personperson_add
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ

ผู้สอน
นางสาว ศศิวิมล พลอยงาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1738

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 

-  เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

laugh


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)