เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ

เกี่ยวกับชั้นเรียน

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 

-  เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

laugh