เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ


ผู้สอน
นางสาว ศศิวิมล พลอยงาม
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 9 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 กับครูศศิ

รหัสวิชา
1738

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

คำอธิบายวิชา

วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 6 

-  เป็นวิชาเรียนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554

laugh


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books