ผู้สอน
ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

421-411 Seminar in Information Science-Thursday


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17382

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งงาน อภิปรายปัญหา แสดงความคิดเห็น