วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาป.2

ปริยาพร ชัยมีเขียว

โรงเรียนมารีวิทย์สัตหีบ

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา