เรียนรู้กับครูมาลี_คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4


ผู้สอน
นาง มาลี พรหมเพ็ญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เรียนรู้กับครูมาลี_คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4

รหัสวิชา
1739

สถานศึกษา
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค

คำอธิบายวิชา

รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ4 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

เพื่อศึกษาและเรียนรู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่าย

เพื่อศึกษาและปฏิบัติการสร้างเว็บเพจ

เพื่อฝึกทักษะการใช้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books