เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การตัดต่อภาพโดยโปรแกรม Photoshop เบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุกัญญา ปัดไธสง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ชนิดของไฟล์ภาพคุณสมบัติและความสามารถของโปรแกรม Photoshop หน้าต่างโปรแกรม Tool ต่างๆ