homeวงจรพัลส์และดิจิตอล
person
วงจรพัลส์และดิจิตอล

ผู้สอน
ดร. ปิติภาคย์ ปิ่นรอด
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
วงจรพัลส์และดิจิตอล

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
174

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

คำอธิบายวิชา

วงจรพัลส์และดิจิตอล ระดับ ปวช.2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)