งานคอมพิวเตอร์กราฟิก


ผู้สอน
นางสาว นัฏกาญจน์ วิจารณ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

รหัสวิชา
1740

สถานศึกษา
โรงเรียนหนองแค "สร กิจ พิทยา"

คำอธิบายวิชา

เป็นโปรแกรมกราฟิก


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books