เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

เกี่ยวกับชั้นเรียน

การศึกษาธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา ลักษณะของภาษา

  • เสียงในภาษา
  • ส่วนประกอบของภาษา
  • องค์ประกอบของพยางค์และคำ
  • คำไทยและคำต่างประเทศ
  • การสร้างคำแบบไทย
  • การสร้างด้วยวิธีการต่างประเทศ