วิชาโครงการภาคเสาร์อาทิตย์58
ผู้สอน

มินา เลิศเมธานนท์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาโครงการภาคเสาร์อาทิตย์58

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17410

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำชั่วโมงโครงการ และหลักฐานการเก็บชั่วโมงโครงการ ไม่น้อยกว่า 160 ชั่วโมง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.