อินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สรสิช ขันตรีมิตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ม.ต้น