อินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน

สรสิช ขันตรีมิตร

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชนแดน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาอินเตอร์เน็ตกับการเรียนรู้ไร้พรมแดน ม.ต้น