มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ห้องเรียนของโปรแกรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาฟิสิกส์ประจำปีการศึกษา 2558