ผู้สอน
วัชราวดี นิรุติธรรมธรา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ห้อง ก.คพธ.56 (ห้องเรียน กระบี่)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17418

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


คำอธิบายชั้นเรียน