ผู้สอน
ปทุมพร สิงห์ดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน (ปวส.2)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17437

สถานศึกษา

วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการใช้เครื่องใช้สำนักงาน