ผู้สอน
นิศาลักษณ์ ผิวโต
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาไทย ชั้น ป.4


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17443

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4