ภาษาอังกฤษ
ผู้สอน

อภิปกา มาทา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาอังกฤษ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17445

สถานศึกษา
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.