คอมพิวเตอร์ 2/2

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/2