ผู้สอน
นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1/13


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17459

สถานศึกษา

โรงเรียนธัญรัตน์


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1