เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1/13
ผู้สอน

นาย ศิรมณ์ เสถียรรัมย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1/13

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17463

สถานศึกษา
โรงเรียนธัญรัตน์

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.