คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ศึกษาปีที่ 5