คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

อานาตี เจ๊ะหะะมะ

โรงเรียนบำรุงศาสน์

นักเรียนชั้น ศึกษาปีที่ 5