ผู้สอน
อังศนา ข่อยจัตุรัส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์กราฟิก​ ง22214


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17471

สถานศึกษา

โรงเรียนแก่งคอย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์

รายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


โดย

นางสาวอังศนา ข่อยจัตุรัส

นิสิตประกาศณียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

รุ่นที่ 1/2558 กลุ่ม 2

รหัสประจำตัว 5701602039