สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้สอน

chaiyos kawmanop

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17472

สถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนวิชาสังคมศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 3-4

ครูชื่อนายชัยยศ แก้วมานพ

รหัส 5701602056


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.