ผู้สอน
ดร สุภาภรณ์ ชัยอารยะเลิศ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17491

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ Professional Microsoft Excel 2010 ในงานธุรกิจ