ผู้สอน
สุทิศา บุญอ้น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

อาเซียนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17497

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโพธิ์ทอง


คำอธิบายชั้นเรียน

บทเรียนออนไลน์วิชาอาเซียนศึกษานี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาหาความรู้ให้ครอบคลุม