ศท สังคมเครือข่ายการเรียนรู้
ผู้สอน

นางสาว สจีวรรณ ปราชญ์ศรี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ศท สังคมเครือข่ายการเรียนรู้

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17499

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อการเรียนการสอน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.