พัลส์เทคนิค

ปิติภาคย์ ปิ่นรอด

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

คำอธิบายชั้นเรียน

พัลส์เทคนิค