ผู้สอน
นายสมศักดิ์ ศรีรักษา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17503

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"


คำอธิบายชั้นเรียน

ส่งงานนักเรียน