คอมพิวเตอร์ ป.4
ผู้สอน

ชวฤทธิ์ ทองแก้ว

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17507

สถานศึกษา
โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

การใช้งานอินเทอร์เน็ต


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.