ผู้สอน
มยุรี กระจายกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Quality of Fresh Produces


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17516

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร


คำอธิบายชั้นเรียน

เกี่ยวกับ คุณภาพ