เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บทที่5-6

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำถามบทที่5และบทที่6
1.ภาษีศุลกากรในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
2.ข้อพิพาทชื่อโดเมน "McDonalds.com" เกิดขึ้นในปีพ.ศ.ใด
3.พาณิชย์แบบเดิมที่อยู่ในประเทศไทยจะเกิดขึ้นได้กี่กรณี อะไร
4.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศไม่ได้มีการปรากฏตัวหรือมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทยแต่อย่างใดปัญหาที่เกิดจากการนำสถานประกอบการถาวรมาใช้กับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีกี่ปัญหาอะไรบ้าง
5.ไซเบอร์สควอททิ่ง เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อไร
6.ในประเทศไทยใช้บทบัญญัติของกฎหมายใดบ้าง ในการแก้ปัญหาไซเบอร์สควอททิ่ง
7.สินค้าที่ได้รับการยกเว้นอากร มีอะไรบ้าง ?
8.ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แบบทางอ้อมหมายถึงอะไร ?
9.การจดทะเบียนชื่อโดเมนอันทำให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงต้องเสียหาย
10.กฎหมายต่อต้านไซเบอร์สควอททิ่งของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดการฟ้องคดีไว้สองแบบคือแบบใดบ้าง