เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในทุกเรื่องค่ะ