บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.


ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

รหัสวิชา
1752

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในทุกเรื่องค่ะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books