homeบริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.
personperson_add
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
บริการให้คำปรึกษา งานกิจการฯ คณะ วจก.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1752

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อรับบริการให้คำปรึกษา สำหรับนักศึกษาที่มีปัญหาหรือนักศึกษาที่ต้องการคำปรึกษาในทุกเรื่องค่ะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)