วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
ผู้สอน

Nittaya Yaloh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17534

สถานศึกษา
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.