homeวค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม
person
วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน
นาย สิงห์ กาญจนอารี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1756

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)