วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม


ผู้สอน
นาย สิงห์ กาญจนอารี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วค.1102เทคโนโลยีสารสนเทศและสิ่งแวดล้อม

รหัสวิชา
1756

สถานศึกษา
สถาบันพระบรมราชชนก

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อสิงแวดล้อม แนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพึ่งพาเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books