คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ช1
ผู้สอน

สุจินต์ จันคง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ ช1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17565

สถานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนเกี่ยวกับการคำนวณ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.