ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนอ ม.1/7


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17571

สถานศึกษา

โรงเรียนโชคชัยสามัคคี


คำอธิบายชั้นเรียน

โปรแกรมนำเสนอ ม.1/7