ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

-