ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น

สมจิตต์ ศรีสมพันธุ์

วิทยาลัยการอาชีพเสนา

คำอธิบายชั้นเรียน

-