คณิตศาสตร์ ป.4
ผู้สอน

นางสาว ศุลินพร ท้าวจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ ป.4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17581

สถานศึกษา
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนให้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และผู้ที่สนใจความรู้เพิ่มเติม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.