homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)
personperson_add
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1759

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนสามารถนำส่งานผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)