homeมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)
person
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

ผู้สอน
นางสาว อรวิลาสินี โพธิ์ศรีขาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (วิชาดนตรีนาฎศิลป์)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1759

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนสามารถนำส่งานผ่านระบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)