ป.3 อาเซียน

คัทธรียา พันธุ์เทียม

โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม (พุทธานุเคราะห์)

คำอธิบายชั้นเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้จักอาเซียน เรื่องที่ 5 สำนักเลขาธิการอาเซียน