MATH ROOM
ผู้สอน

นาง สรวีย์ แคนปา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
MATH ROOM

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17592

สถานศึกษา
Bannapiangyai school

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาคณิตศาสตร์

เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เช่น จำนวนเต็ม เรขาคณิต หน่วยการวัด เป็นต้น

มีทั้งที่เป็นรูปแบบเนื้อหาบรรยาย ตัวอย่างข้อสอบ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.