ห้องเรียนของมาดามเฟรอร์
ผู้สอน

นัตติยา ใจปิติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ห้องเรียนของมาดามเฟรอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17595

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ

คำอธิบายชั้นเรียนClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.