homeเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5
personperson_add
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5

ผู้สอน
person
นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
176

สถานศึกษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ราชวิถี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)