homeเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5
person
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5

ผู้สอน
person
นพ. ปัณณวิชญ์ วงศ์วิวัฒนานนท์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปี 5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
176

สถานศึกษา
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.ราชวิถี

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนเวชศาสตร์ฟื้นฟู


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)