Smart Science 4 Math

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับสู้ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งในห้องนี้หลากหลายไปด้วยความมากมายทางคณิตศาสตร์ และรอคอยทุกเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้จัดทำได้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ เสริมทักษะด้วยเกมส์สนุก ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความชำนาญในการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ว่าแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ได้เลย