homeSmart Science 4 Math
personperson_add
Smart Science 4 Math

ผู้สอน
นาง กัญญารัตน์ สุมนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Smart Science 4 Math

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1760

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ขอต้อนรับสู้ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งในห้องนี้หลากหลายไปด้วยความมากมายทางคณิตศาสตร์ และรอคอยทุกเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้จัดทำได้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ เสริมทักษะด้วยเกมส์สนุก ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความชำนาญในการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ว่าแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ได้เลย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)