Smart Science 4 Math


ผู้สอน
นาง กัญญารัตน์ สุมนะ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 12 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
Smart Science 4 Math

รหัสวิชา
1760

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ขอต้อนรับสู้ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ซึ่งในห้องนี้หลากหลายไปด้วยความมากมายทางคณิตศาสตร์ และรอคอยทุกเข้ามาเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้จัดทำได้สร้างเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ไว้ เสริมทักษะด้วยเกมส์สนุก ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เกิดความชำนาญในการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ว่าแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาการเรียนรู้ได้เลย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books