พระพุทธศาสนามัธยมศึกษาปีที่ 3

อรุณรุ่ง ศุขเทวา

โรงเรียนร่มเกล้า หนองบัวลำภู

คำอธิบายชั้นเรียน

ความหมายของหลักธรรม และหลักธรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับชั้นมัธยมปีที่ 3