แนะแนว ม.5
ผู้สอน

นางสาวรัตนาพร จันดาเบ้า

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
แนะแนว ม.5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
17603

สถานศึกษา
โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว ม.5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.